MEDEDELING BESTUUR O.C.V. DE KADOLSTERMENNEKES

Geen Grote Twentse Carnavalsoptocht; dat is op dit moment de uitkomst van een overleg van het bestuur van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Kadolstermennekes met burgemeester Patrick Welman. De huidige richtlijnen van het RIVM laten meer gewoon niet toe, tot deze conclusie kwamen beide partijen tijdens het open en constructieve overleg.

Het is duidelijk dat het carnaval zolang de anderhalve meter-maatregel nog van kracht is, in feite met de rug tegen de muur staat. Dat heeft het bestuur van O.C.V. De Kadolstermennekes dan ook doen besluiten: geen stadsprins en geen organisatie van festiviteiten zoals we deze kenden.

Een flinke tegenvaller voor alle carnavalsvierders en zusterverenigingen maar vanzelfsprekend staat de gezondheid van ons allen voorop. Echter: dat wil niet zeggen dat we achterover gaan leunen. Sterker: de commissies van De Kadolstermennekes blijven creatief om toch het een en ander tot stand te brengen het komende seizoen. Zo zullen De Kadolstermennekes ook contact blijven houden met alle wagenbouwers voor wie de teleurstelling natuurlijk ook groot is.

Afhankelijk van de actuele stand van zaken verderop in het jaar en begin 2021 wordt bekeken op welke manier er toch nog carnaval gevierd kan worden binnen de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Bestuur O.C.V. De Kadolstermennekes