Bestuur OCV De Kadolstermennekes 2022 - 2023

Dagelijks Bestuur

President: Niels Seinen
Vice president: Bert Kock
Secretaris:
Mike de Leeuw
Vorst: Bas Hulsink
Penningmeester: Ralph Steinebach
Lid: Anton Bok

Algemeen Bestuur

Voorzitter Financiële Commissie
Frank Hekman
Voorzitter Feestcommissie
John Belderink
Voorzitter Optochtcommissie
Anton Reef
Voorzitter Galacommissie
Rob Davina
Voorzitter Klingelbuul’n Commissie
Patrick Eekers
Voorzitter Technische Commissie
Job Schasfoort
Voorzitter Publiciteit- en Promotiecommissie
Ton Olde Weghuis

Contactgegevens

O.C.V. De Kadolstermennekes
Postbus 333
7570 AH Oldenzaal
email [email protected]