Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14-12-2021, heeft De Kadolstermennekes gezamenlijk met alle carnavalsverenigingen in Oldenzaal gekeken naar de mogelijkheden om Carnaval op een waardige manier op de kaart te zetten in 2022.

De vooruitzichten zien er op korte termijn niet goed uit. De huidige opgelegde beperkingen maken dat we op korte termijn geen festiviteiten kunnen laten plaatsvinden. We bekijken daarom of we het volledige Carnavalsseizoen kunnen inpassen en verplaatsen naar de periode begin maart 2022. Met als doel om het carnavalsweekend – “de Dree Dolle Daag’n” – te laten plaatsvinden vlak voor Pasen.

Komende weken verkennen we, in afstemming met onze zusterverenigingen uit de rest van Noord-Oost Twente en met de diverse gemeentes, of we handen en voeten kunnen geven aan deze ambitie. We gaan er daarbij wel vanuit dat de geldende corona-maatregelen in de maanden maart en april het mogelijk maken om een ouderwets Carnaval te organiseren. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan bekijken we op dat moment wat er wel mogelijk is, binnen de dan geldende corona-maatregelen.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte in 2022, met hopelijk toch een carnavalesk voorjaar.

O.C.V. de Kadolstermennekes

Bert Kock
President